کانون تخصصی مهدویت دانشگاه محقق اردبیلی کانون تخصصی مهدویت دانشگاه محقق اردبیلی،یک کانون مهدوی است که زیر نظر نهاد مقام معظم رهبری فعالیت می کند. فعالیت های این کانون شامل : 1. برگذاری همایش های تخصصی مهدویت با حضور اساتید برجسته در این زمینه. 2 . چاپ و نشر نشریه تخصصی. 3 . برگذاری کلاس های تخصصی برای اعضای فعال کانون. 4 . برگذاری آزمون نگین آفرینش برای دانشجویان دانشگاه.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366